Các khóa học đã đăng ký

Tin tức ngành Nhân sự

Covid-19 đã định hình lại đáng kể nền kinh tế và lực lượng lao động. Kể từ khi nó lan truyền nhanh chóng trên toàn cầu, chúng ta đã trải ...
Bạn đã bao giờ nghe tới HR hay nhìn thấy cụm từ viết tắt này? Vậy HR là gì? Trong ngành HR có những vị trí gì? Công việc của những vị trí...
Vì sao đăng tin tuyển dụng không có ai ứng tuyển trong khi công việc lương cao hay quyền lợi hấp dẫn? Lý do có lẽ nằm ở cách truyền tải t...